Aniolki Krakow

Zapewniamy fachowe prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. Troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im odpowiedniej opieki i pielęgnacji.

Dlatego też Waszymi dziećmi opiekują się:

  • nauczyciel wczesno-szkolny
  • pedagodzy społeczno-opiekuńczy
  • opiekunki dziecięce
  • pielęgniarka
  • psycholog
  • logopeda
  • błogosławi i przybliża Pana Boga na lekcji religi Ksiądz z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego.